Živočišná výroba

V současné době chováme na našich farmách 1400 ks hovězího dobytka, z čehož je 540 ks krav dojného plemene Holštýn. Roční produkce mléka dosahuje 4,4 miliony litrů, při průměrné tučnosti přesahující 4 % a průměrném obsahu bílkovin 3,6 %.

Na farmě v Komárovicích chováme 200 ks býků ve výkrmu s roční produkcí hovězího masa dosahující 80 tisíc kg.

Odchov mladého dobytka probíhá na farmě Kladeruby.

Chov prasat byl v naši společnosti z ekonomických důvodů ukončen.

Z hlediska tržeb je nejvýznamnějším odběratelem střediska živočišné výroby Mlékárna Kunín a. s., kde prostřednictvím odbytového družstva Mléko Kunín realizujeme veškerou produkci mléka. Jatečná zvířata dodáváme zpracovatelům z našeho regionu.