Rostlinná výroba KELEČSKO a.s.

Zemědělské družstvo obhospodařuje cca 2300 ha zemědělské půdy, z čehož 3/4 představuje orná půda, zbytek jsou trvalé travní porosty. Z velké části jsou na naších polích zastoupeny obiloviny, z nichž se část využívá ve vlastní výrobně krmných směsí. Tržně je výroba dále zaměřena především na produkci řepky ozimé a trav na semeno. Pro úplné pokrytí potřeb naší živočišné výroby pěstujeme kukuřici, hrách, vojtěšku, jetel a čirok. Seno a část senáží je zajišťována sklizní trvalých travních ploch.