Výroba a prodej krmných směsí KELEČSKO a.s.

Na produkci obilovin navazuje vlastní středisko výroby krmných směsí, které se nachází přímo v našem areálu. Jedná se o zařízení určené k míchání prvotních surovin podle předem daných receptur, výstupem jsou poté sypká i granulovaná krmiva pro koně, skot, prasata, králíky a drůbež. Více o naší nabídce krmných směsí spolu s jejich popisem najdete na stránce krmné směsi. Roční objem vyráběných krmných směsí je cca 5,4 tisíc tun, z toho pro potřeby družstva je využita zhruba polovina. Zbývající část produkce směřuje do predeje přes naše velkoodběratele, nebo do naší podnikové prodejny přímo v areálu Kelečsko a.s.